Kappale

1.1 Yhtiön kunnossapitovastuu

Kappaleiden edistyminen:

Yhtiön on pidettävä kunnossa huoneistojen rakenteet ja eristeet. Tämän lisäksi yhtiö on velvollinen pitämään kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. Yhtiön vastuu koskee sellaisia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, jotka yhtiö on toteuttanut tai hyväksynyt vastuulleen. Myös osakkaan teettämä työ tai asennus kuuluu yhtiön kunnossapitovastuulle, jos se rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen hyväksymään työhön, ja jonka toteuttamista yhtiö on voinut valvoa.

Rakenteet
Eristeet
Perusjärjestelmät

Yhtiön on korjattava myös ne huoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai korjaamisen vuoksi.

Yhtiön tulee pitää vastuullaan olevat rakenteet ja järjestelmät kunnossa niin sanottuun perustasoon asti. Perustasoa käsitellään tarkemmin luvussa 3.4.