Kappale

1.2 Miten taloyhtiö toimii?

Kappaleiden edistyminen:

Kuka käskee ja ketä?


h5p-plus-ikoni_tpKlikkaa kuvan ikoneja niin saat lisätietoa

Taloyhtiön rakenne ja päätöksenteon tavat eroavat normaalista osakeyhtiöstä. Taloyhtiön päätarkoituksena on (osakkaiden) asumistarpeen tyydyttäminen, ei liiketaloudellisen voiton tavoittelu.

Taloyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokousta koskevat asiat käydään läpi omalla kurssilla. Taloyhtiön johdon muodostavat hallitus ja isännöitsijä. Lisäksi yhtiöllä on tilin- tai toiminnantarkastaja, ellei yhtiöjärjestys toisin määrää.

Hallitus valitaan lähtökohtaisesti yhtiökokouksessa. Taloyhtiölle ei tarvitse valita isännöitsijää asunto-osakeyhtiölain mukaan, mutta yhtiöjärjestys saattaa siihen velvoittaa. Taloyhtiöllä on kuitenkin aina oltava hallitus.

Mikäli taloyhtiöllä on isännöitsijä, yhtiön johdon tehtävät jakautuvat hallituksen ja isännöitsijän välillä seuraavasti:

  • Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
    • Isännöitsijä hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten sekä isännöitsijäsopimuksen mukaisesti.
  • Hallitus huolehtii, että kirjanpito ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
    • Isännöitsijä huolehtii, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Vaikka taloyhtiön hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, hallituksella ei ole rajatonta päätösvaltaa yhtiön asioissa. Taloyhtiön hallituksen jäsenenä toimiessa on tärkeää tunnistaa hallituksen toimivallan rajat:

Hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen toimiin, jotka

  • ovat epätavallisia tai laajakantoisia
  • vaikuttavat olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen
  • vaikuttavat olennaisesti yhtiövastikkeeseen tai muihin maksuihin.

Poikkeuksena edellisestä ovat kiireelliset toimenpiteet, joiden odottamisesta aiheutuisi olennaista haittaa. Tällaisista toimista on mahdollisimman pian ilmoitettava osakkeenomistajille kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu yhtiölle, tai samalla tavalla kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan.