Kappale

1.4 Kunnossapitovastuusta poikkeaminen

Kappaleiden edistyminen:

Asunto-osakeyhtiölain mukaisesta kunnossapitovastuusta voidaan poiketa taloyhtiössä yhtiöjärjestyksellä. Yhtiöjärjestyksen kunnossapitovastuita voi lähtökohtaisesti muuttaa yhtiökokouksessa määräenemmistöpäätöksellä (eli 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista). On kuitenkin muistettava, että mikäli päätös loukkaa jonkun tai joidenkuiden osakkaiden yhdenvertaisuutta, muutos vaatii määräenemmistöpäätöksen lisäksi näiden osakkaiden suostumuksen.

Jos jonkin huoneiston kylpyhuoneessa on jo ilmennyt korjaustarpeita tai sen korjaustarve poikkeaa selkeästi muiden kylpyhuoneiden korjaustarpeesta, saattaisi kunnossapitovastuun siirto yhtiöltä osakkaalle esimerkiksi vedeneristeiden osalta loukata yhdenvertaisuutta ja vaatia näin ollen kyseisen osakkaan suostumusta.

Kunnossapitovastuusta voidaan poiketa myös yksittäisen osakkaan ja yhtiön välisellä erillisellä sopimuksella tai yhtiökokouksen päätöksellä. Tällöin tulee kuitenkin muistaa, että sopimus sitoo pääsääntöisesti vain osapuoliaan, ja yhtiökokouksen päätös sitoo vain päätökseen osallistuneita ja siihen suostuneita. Näin ollen sopimuksin ja yhtiökokouksen päätöksin tehtyjen kunnossapitovastuiden siirrot voivat olla ongelmallisia, koska ne eivät suoraan sido esimerkiksi uusia osakkaita.