Mikro-oppiminen nousussa – mutta mitä se on?

Mikro-oppiminen on uusi käsite verkkokoulutuksessa ja näkemyksiä siitä, mitä se tarkoittaa, on erilaisia. Suppeasti katsottuna se on lyhyt oppimisvideo. Käsitykset videon pituudesta taas vaihtelevat 30 sekunnista muutamaan minuuttiin.

Itse olen mikro-oppimiskäsitteen laajemman tulkinnan kannalla. Sen mukaan mikro-oppiminen on tiettyyn aihealueeseen keskittyvä verkkokurssi, jonka pituus on puolesta tunnista pariin tuntiin.

Mikro-oppiminen eroaa näin ollen perinteisestä e-learning ajattelusta, jossa verkkokoulutus on isompi kokonaisuus, joka voi sisältää materiaalia useamman päivän opiskeluun. Käsitysten sekamelska on helppo ymmärtää, kun sitä peilaa historiaan. Itse e-learning käsite näki päivänvalon vuonna 1999, joten koko verkko-opiskelu on oppimismuotona vielä suhteellisen nuori.

Lyhyt, tiivis ja rajatun aiheen täsmäkoulutus, jonka suorittaminen ei ole sidottu aikaan ja paikkaan = mikro-oppiminen

Mikro-oppimisen tarpeen synty perustuu siihen, että aikaa uuden oppimiseen on yhä vähemmän, kun toisaalta uutta pitäisi oppia yhä nopeammin. Aikamoinen kontroversio siis ratkaistavaksi. Tähän saumaan syntyi idea mikro-oppimisesta. Se täytti tarpeen lyhyistä, tiiviistä ja aiheeltaan rajatuista täsmäkoulutuksista, jotka eivät ole riippuvaisia ajasta ja paikasta.

Mikro-oppimisen erityspiirre on, että se nojaa vahvasti asian esittämiseen ns. rikastetulla sisällöllä. Rikastettu sisältö tarkoittaa videoita, animaatioita ja interaktiivisia kuvia. Toki kirjoitettu sisältö on mikrokurssin runkona, mutta rikastetuilla sisällöillä opetettava asia tuodaan tehokkaasti opiskelijan eteen ja käyttöön.

Mikro-oppiminen nojaa myös lyhyisiin täsmätesteihin, joiden tarkoitus on antaa opiskelijalle nopeasti palautetta siitä, onko hän sisäistänyt asian. Mikrokurseissa itse testitkin ovat usein osa oppimismateriaalia. Testit siis sisältävät kuvia ja videoita, jotka auttavat opetetun asian sisäistämisessä. Toisin sanoen testin tarkoitus on olla integroitu osa kurssin opetussisältöä.

Mikrokurssi asettaa myös uudenlaiset haasteet oppimisympäristölle (LMS – Learning Management System) eli tekniselle alustalle, jossa kurssi julkaistaan. Sivuston responsiivisuus ja rikastetun median tuki ovat ominaisuuksia, joita ilman nykypäivän mikrokurssia tuskin kannattaa toteuttaa. Oppimisympäristöissä ovatkin nousussa uuden sukupolven järjestelmät, jotka tekevät kurssien julkaisemisen huomattavan paljon kevyemmäksi prosessiksi kuin aikaisemmin.

Mikro-oppiminen ja mikro-kurssit ovat Yhdysvalloissa kovassa kasvussa ja ne ovat verkko-opetuksen kuumin trendi tällä hetkellä. Suomessa mikro-kurssien tarjonta on vielä suhteellisen rajallista, mutta seuraavan vuoden aikana tarjonta tulee täälläkin kasvamaan voimakkaasti.

Hyvä esimerkki edellä mainitusta kehityksestä on ekurssi.fi -palvelu.

Kommentoi

Vieritä ylös