Responsiivinen suunnittelu tuo oppimismukavuuden

Responsiivinen suunnittelu (Responsive Design) tarkoittaa internetsivujen suunnittelua siten, että sivuston ulkoasu muokkautuu loppukäyttäjän päätelaitteen näytön koon mukaan. Sivuston sisältöelementit esimerkiksi järjestäytyvät allekkain, kun näytön koko pienenee, ja osa sisällöstä tippuu pois tai kuvista näytetään vain osa.

Verkko-oppimisessa responsiivinen suunnittelu mahdollistaa sen, että voi opiskella aina, kun on nettiin kytketty päätelaite mukana. Kurssia voi suorittaa älypuhelimella, tablet-laitteella, tietokoneella tai vaikkapa älytelevisiolla. Responsiivinen suunnittelu on siis ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun peruspilareita.

Responsiivinen suunnittelu tarkoittaa internetsivuston suunnittelua siten, että ulkoasu muokkautuu loppukäyttäjän päätelaitteen näytön koon mukaan.

Tänä päivänä responsiivisuus on uusissa sivustoprojekteissa perusolettamus, vaikka itse termi ja toiminnallisuus ovat hyvinkin uusia. Ensimmäisen kerran termi responsiivinen suunnittelu mainittiin vuonna 2010 Ethan Marcotten kirjoittamassa artikkelissa. Tämän jälkeen alkoi responsiivisen suunnittelun maailmanvalloitus, tietysti USA-vetoisena. Suomeen ensimmäiset responsiiviset sivut alkoivat ilmestyä vuonna 2012, ja kolmen viime vuoden aikana responsiivisten sivustojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti.

Verkko-oppimisen sivustot ovat jälkijunassa siirtymässä responsiivisen suunnitteluun. Syytä tähän voi hakea siitä, että monet verkko-oppimisalustat ovat teknisesti vanhanaikaisia, ja siirtyminen responsiivisuuteen on vaatinut – ja vaatii yhä – suuria teknisiä kehitysprojekteja. Toinen syy löytyy siitä, että oletuksena on ollut, että verkko-opiskelu toteutetaan tietokoneella työpöydän äärellä, niin ison näytön äärellä, ettei responsiivisus ole kovin tärkeä asia.

Verkko-opiskelun luonne kuitenkin muuttuu tällä hetkellä mikro-kurssien tulemisen myötä nopeasti. Siksi responsiivisuus onkin tänä päivänä perusvaatimus, jotta ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu onnistuisi.

Kommentoi

Vieritä ylös