Mitä taloyhtiössä tarvitsee tietää tietosuojasta?

EU:n tietosuoja-asetuksen tultua voimaan 25.5.2018 on hallituksilla ja isännöitsijöillä oiva paikka saattaa taloyhtiön tietosuoja-asiat ajan tasalle.