Taloyhtiön yhtiökokous – HTHJ

Taloyhtiön yhtiökokous – HTHJ® -verkkokurssilla käydään läpi perusasiat yhtiökokouksen valmistelusta, koollekutsumisesta, yhtiökokouksen kulusta sekä päätöksenteosta yhtiökokouksessa ja päätösten kirjaamisesta ja täytäntöönpanosta yhtiökokouksen jälkeen.

Kurssin tila:

HTHJ® – Hyväksytty Taloyhtiön Hallituksen Jäsen -kurssikokonaisuus koostuu viidestä verkkokurssista ja loppukokeesta. Hyväksytyn loppukokeen jälkeen opiskelija voi tulostaa itselleen todistuksen käydystä kurssikokonaisuudesta.

Klikkaa linkkiä päästäksesi haluamaasi HTHJ®-kokonaisuuden osioon: Hallituksen tehtävät ja vastuut – HTHJ | Kiinteistön ylläpito – HTHJ | Taloyhtiön sopimukset ja kilpailutus – HTHJ | Taloyhtiön talous – HTHJ | Taloyhtiön yhtiökokous – HTHJ | Loppukoe – HTHJ.

Kurssisisältö

Laajenna kaikki
Vieritä ylös