1. Johdanto


 Video (kesto: 52 s)

Kurssilla perehdytään oppilaitosten ja päiväkotien ylläpitosiivoukseen. Materiaalia voidaan hyödyntää laitoshuollon opetuksessa tai siivouspalveluhenkilöstön perehdytyksessä sekä osaamisen arvioinnissa. Kurssin tarkoituksena on ohjata työntekijää suunnitelmalliseen siivoustyöhön ja asiakkaat huomioivaan palveluun, sekä kiinnittämään huomiota työmenetelmiin ja ergonomiaan.

 

 

Testaa, millainen siivooja olet

Vieritä ylös