1. Johdanto

Video (kesto: 46 s)

Tällä kurssilla käsitellään uuden säätiölain edellyttämiä sääntömuutoksia säätiöiden sääntöihin, muutostarpeiden selvittämistä ja sisältöä sekä sitä, mitä mahdollisuuksia uusi säätiölaki antaa säätiön sääntöjen laaja-alaisempaan muuttamiseen. Kurssin on laatinut varatuomari Keijo Kaivanto.

Tämän verkkokurssin tavoitteena on antaa vinkkejä ja opastusta olemassa oleville säätiöille niiden miettiessä toimintaansa ja sääntöjen muuttamista uuden säätiölain perustella. Uusi säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015.

Säätiön sääntöihin sisältyvän uuden lain vastaisen määräyksen sijasta noudatetaan uutta lakia, jollei tästä laista muuta johdu. Uuden lain vastaisen sääntöjen määräyksen muutos uuden lain mukaiseksi on ilmoitettava rekisteröitäväksi samalla, kun muu sääntöjen muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi, kuitenkin kolmen vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta eli 1.12.2018 mennessä. Kaikkien säätiöiden on syytä käydä läpi sääntömuutostarpeensa hyvissä ajoin ennen säätiölain voimaanpanolaoin takarajaa.

Vanhan säätiölain mukaiset mutta uuden lain perusteella lähipiirin kielletyt etuudet ja säädekirjassa pidätetyt varallisuuteen liittyvät oikeudet lakkaavat 31.12.2034 mennessä.

Uuden säätiölain tärkeät päivämäärät


Valvontaviranomainen eli Patentti- ja rekisterihallitus lisää vanhoihin säätiöihin rekisteröidyn säätiön tunnuksen ”sr”.

Uudella säätiölailla selvennetään jatkuvarahoitteisten ja toiminnallisten säätiöiden asemaa, korostetaan säätiöiden yleisesti hyödyllistä tarkoitusta, lisätään avoimuutta ja tehostetaan perusteettomien lähipiirietujen estämistä.

Uudella säätiölailla lisätään säätiötoiminnan läpinäkyvyyttä, mikä parantaa säätiöiden tunnettuisuutta ja edistää pelisääntöjen noudattamista.

Vieritä ylös