Asiakaspalvelutilanteissa toimiminen – tehtävä

Pohdi, millaisia organisaatiosi asiakkaat ja heidän odotuksensa ovat. Pohdinnassa voit käyttää tukena seuraavia apukysymyksiä. Kirjaa havaintojasi vastauskenttään.

Vieritä ylös