Tehtävä 1.7 Vastuullinen, tavoitteellinen ja suunnitelmallinen toiminta työssä

Pohdi, miten vastuullisuus, tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus näkyvät omassa ja työyhteisösi päivittäisessä työskentelyssä.

Vieritä ylös