Tehtävä 1.10 Organisaation kustannukset

Pohdi ja kirjaa muistiin, mihin oman organisaatiosi kustannuksiin sinä voit vaikuttaa omilla valinnoillasi.

Vieritä ylös