Oman osaamisen kehittäminen – tehtävä

Nelikenttäanalyysi (SWOT) on yksinkertainen ja yleisesti käytetty kehittämis- ja analysointimenetelmä. SWOTin avulla selvitetään vahvuudet ja kehittämiskohteet (heikkoudet) sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat.

Nelikenttäruudukon avulla voit helposti arvioida omaa toimintaasi.

SWOT-analyysin teon periaatteet:

✔ Tee mahdollisimman yksinkertainen ja käytännönläheinen analyysi itsestäsi.

✔ Pidä erillään nykytila (tämän hetkiset vahvuutesi ja kehittämiskohteesi) ja ne tekijät, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa onnistumiseesi (uhat, mahdollisuudet).

✔ Pyri löytämään nelikentän jokaiseen ruutuun sinua ja osaamistasi kuvaavia tekijöitä.

✔ Pyri löytämään nelikentän jokaiseen ruutuun sinua ja osaamistasi kuvaavia tekijöitä.

Tehtävänanto

Liiketoiminnan tehtävissä toimimisen tutkinnon osan suorittamisen jälkeen osaat toimia työyhteisön jäsenenä, kehittää työtäsi ja omaa osaamistasi, toimia liiketoiminnan tehtävissä ja toimia asiakaspalvelutilanteissa.

 1. Pohdi ja kirjaa SWOT-analyysiin ne asiat, jotka nykyisessä työtehtävässäsi, osaamiseesi liittyen ovat sinun vahvuuksiasi ja heikkouksiasi ja sen jälkeen asiat, jotka ovat mahdollisuuksia ja uhkia.
 2. Seuraavaksi tarkastele tekemääsi SWOT-analyysiä eli nykytila-analyysiä itsestäsi ja kirjaa:
  • asiat, miten voit edelleen vahvistaa vahvuuksiasi
  • asiat, joiden avulla voit vähentää tai korjata heikkouksiasi
  • asiat, miten hyödynnät olemassa olevia mahdollisuuksia
  • asiat, miten voit varautua uhkiin.
 1. Älä pidä ajatuksia ja oppimaasi salassa, kerro myös työkavereille.
Vieritä ylös