Tehtävä 4.9 Pohdi itsesi johtamista ja osaamistasi nykyiseen työtehtävääsi peilaten

Itsensä johtamiseen kuuluu useita erilaisia osa-alueita, kuten itsetuntemus ja halu itsensä kehittämiseen.

Mihin asioihin sinun tulisi panostaa, että pystyisit johtamaan itseäsi työssäsi ja työyhteisössäsi paremmin?

Millaisiin asioihin kaipaisit tukea esimieheltä tai työkavereilta?

Vieritä ylös